JaskyĹ?a na Bubne sa nachádza 250m od  miestneho cintorĂ­na v nadmorskej výške cca 350m n/m. V minulosti bola navštevovaná hlavne deĹĄmi, ktorĂ© tam hrávali karty (vlastná skĂşsenosĹĄ miestneho jaskyniara :)).  Lokalitu sa v devedesiatych rokoch, poÄŤas jednej akcie  podarilo predĺžiĹĄ a tak preniknúť do kaverny o rozmeroch 5x4m. Po ÄŹalších neĂşspešnĂ˝ch pokusoch o prienik bola lokalita dlhší ÄŤas opustená a tak došlo k zaneseniu vstupu do jaskyne. Do jaskyne sa opätovne podarilo preniknúť v roku 2007 speleo krúžku, ktorĂ˝ ju nepravidelne navštevuje. Po zopár akciách a nedokonÄŤenom mapovanĂ­ jaskyne sa dĹ?a 23.2.2008 podaril ÄŹalší prienik do novĂ˝ch priestorov. Ako prvĂ˝, kde nikdy nikto nevkroÄŤil, sa do kaverny prekopal Viliam HoreckĂ˝ . Kaverna o rozmeroch 4x3m s pulznĂ˝m prievanom nasvedÄŤuje, Ĺľe to nebude náš poslednĂ˝ postup na tejto perspektĂ­vnej lokalite.

 

 

8.3.2008

..po dnešnom dni je v jaskyni silný prievan. Na budúce objav. Na fotografií je priestor kde ešte nevkročila ľudská noha.

14.3.2008

..ani dnes sa nám nepodarilo preniknúť do ĹľalĂşdka Bubna. Materiál uĹľ nie je kam dávaĹĄ a tak ho budeme musieĹĄ transportovaĹĄ do vyššie poloĹľenĂ˝ch priestorov. NeĂşspešnĂ˝ bol i pokus o postup novĂ˝mi technikami. Dokonca som zostal dva dni na jedno ucho ÄŤiastoÄŤne hluchĂ˝. Zasekol sa nám i vrták a tak tam chvĂ­Äľku pobudne. Podarilo sa však zväčšiĹĄ okno do neznáma a tak bez problĂ©mov vyfotografovaĹĄ chodbu…
(fotografovanie prebiehalo prestrčením ruky s upevneným fotoaparátom na šnúrke a s nastaveným časovým spínačom )

pohÄľad na budĂşcu objavnĂş chodbu 🙂

pohľad pod zaseknutý vrták

a koneÄŤne na postup…

tak moĹľno na budĂşce…

Akcie 21 a 24.3

Veľkonočný piatok nič nepriniesol. Zopár unavených išlo domov so sklamaním. Opäť sme sa neprekopali. V pondelok som dohodnutý s Milošom na použití včeličkovej techniky.

Na VeÄľkonoÄŤnĂ˝ pondelok sme sa koneÄŤne okolo 17h dostali do novĂ˝ch priestorov. Ako prvĂ˝ vošiel Tomáš, no na naše prekvapenie bola chodba v skutoÄŤnosti užšia ako sa na fotkách javila. NovĂ© priestory o dĺžke 5m sklamali. V chodbe treba prekonaĹĄ úžinu o dĺžke 0,5m a pribudne ÄŹalších novĂ˝ch 5m. Po úžine sa chodba sĂ­ce otvára, no ÄŹalej ako spomenutĂ© metre, nie je vidieĹĄ…

Chodbu sme nazvali Veľkonočná hačovka.

Zúženina

jaskynné perly

Facebook Comments

Mohlo by vás zaujímať: