DĹ?a 14.mája som bol pozrieĹĄ na vĂ˝ver, ktorĂ˝ je ešte stále neoÄŤakávane naplnenĂ˝ vodou. Na prechádzku Mokrou dolinou sa v tom ÄŤase vybral aj DemoviÄŤ s krásnou sleÄŤnou a tak sme sa pri vĂ˝vere stretli. Prehodili sme iba zopár slov a vybrali sa vlastnou cestou. Ja do Deravej skaly a DemoviÄŤ cestou okolo Tmavej k Jarovi Butašovi. Aby som sa, ale dostal k podstate tejto podstránky, musĂ­m sa dostaĹĄ k závrtu, ku ktorĂ©mu som sa vybral aby som pomaliÄŤky zhromažďoval dajakĂş dokumentáciu o našich lokalitách. PodÄľa ÄŤlenitosti terĂ©nu som vybral smer kde som predpokladal vĂ˝skyt tohto krasovĂ©ho Ăştvaru. Po niekoÄľkĂ˝ch metroch som som tento závrt spozoroval a bol väčší ako som oÄŤakával. Dokonca sa dalo zreteÄľne rozoznaĹĄ kadiaÄľ doĹ? na jar vniká voda z tajĂşceho snehu…
Závrt som obišiel zo všetkĂ˝ch strán a vybral som sa, uĹľ len tak zo zvedavosti pozrieĹĄ dolinu, ktorá tĂşto planinu rozrezáva. Zabušilo mi srdce keÄŹ som zbadal na okraji doliny dieru v zemi. O to moje väčšie nadšenie bolo keÄŹ som telefonoval všetkĂ˝m dostupnĂ˝m autoritám našej skupiny, no nik netušil o ktorĂş jaskyĹ?u ide… Vliezol som dnu. Na prvĂ˝ pohÄľad niÄŤ moc, ale po plazenĂ­ cca 4m som usĂşdil, Ĺľe by tu daÄŤo mohlo byĹĄ o ÄŤom svedÄŤĂ­ i blĂ­zky závrt (cca 25m). KeÄŹ som vyliezol von a oprášil sa pozrel sa po bližšom okolĂ­ a tak som natrafil na ÄŹalšiu dieru. Tam uĹľ to vyzeralo sÄľubne. Pri vchode pizolitová vĂ˝zdoba a po troch metroch sintrovĂ© náteky. To uĹľ bolo na mĹ?a dosĹĄ. JaskyĹ?u som celĂş preplazil a tak som bol ako sviĹ?a. S objaviteÄľskĂ˝m nadšenĂ­m som si pozrel fotografie, ktorĂ© som urobil v tiesnenĂ˝ch podmienkach využívajĂşc blesk ako svetlo. Svietil som si i displejom, no bolo to slabuÄŤkĂ© svetlo.  Baterku som si totiĹľ nechal v Deravej, „veÄŹ idem iba tu, na planinu“.

 

AĹľ veÄŤer som sa dozvedel, Ĺľe jaskyĹ?a sa volá na Hrane. Jej názov ju plne vystihuje, pretoĹľe je poloĹľená na hrane planiny.  JaskyĹ?a má dva vchody z ktorĂ˝ch je jeden prepadnutĂ˝ strop. Jej dĺžka je cca 15m a svojĂ­m spĂ´sobom sa ponáša na jaskyĹ?u HubekovĂş.   Pravdepodobne sa tu v najbližšom obdobĂ­, ak sa na Ĺ?u zasa nepozabudne na desiatky rokov, udejĂş „zázraÄŤnĂ© veci“ 🙂

Facebook Comments