..naštartovaná motorová pila, poslednĂ˝ klin a strom pozvoÄľna padá.  Svojou preschnutou korunou sa opiera o neÄŹalekĂ˝ strom, ktorĂ˝ sa vyvracal i s koreĹ?om. DrevorubaÄŤ neveriacky pozerá na chrliacu sa paru z miesta kde pred sekundou stál javor. Ešte sa sype suĹĄ, miznĂşc s hukotom v Ăştrobách tmavej diery… 

A máme tu ÄŹalšiu lokalitu. V nadmorskej výške 590m n/m. zatiaÄľ s hÄşbkou cca 20m. Puklinová priepasĹĄ vyplnená do ÄŤervena zafarbenĂ˝mi nátekmi sa pozvoÄľna rozširuje. V najspodnejšej ÄŤasti  sa priepasĹĄ zúži do rozmerov 1,2 x1,5m kde sa zachytila suĹĄ, ktorá sa uvoÄľnila vyvalenĂ­m koreĹ?a. SĂşdiac podÄľa veÄľkosti balvanov  v strope pri vchode priepasti, predpokladám, Ĺľe sa tieto v spodnej ÄŤasti po uvoÄľnenĂ­ koreĹ?a sprieÄŤili a následne zachytili ostatnĂş suĹĄ. Pravdepodobne jej tam nebude viac ako kubĂ­k. Snáď sa to potvrdĂ­ pri ÄŹalšom prieskume priepasti. KeÄŹĹľe sa na lokalite nedá pracovaĹĄ pre hroziace sa zosuvy suti, musĂ­me najskĂ´r zabezpeÄŤiĹĄ vchod. Vstup do priepasti je od cesty vzdialenĂ˝ cca 35m, ÄŤo je ÄŹalším moĹľnĂ˝m nebezpeÄŤenstvom pre zvedavĂ˝ch turistov.

PriepasĹĄ pod javorovĂ˝m koreĹ?om, vyhĹ•kne Milan po niekoÄľkĂ˝ch neĂşspešnĂ˝ch pokusoch pomenovaĹĄ novĂ˝ prĂ­rastok. JasnĂ© a vĂ˝stiĹľnĂ©! PriepasĹĄ pod koreĹ?om…

PrvĂ© fotografie zo dĹ?a objavu. Foto Milan Blusk.

náčrt priepasti:

foto V. Tencer:

y.

9.3.2008

Osadzanie skruží.


16.3.2008

Ďalšie skruže už nebude treba, už sú tam všetky
foto V. Tencer

Facebook Comments

Mohlo by vás zaujímať: