CESTOU DO DEVINY

Dlhšie sme sa chystali pozrieĹĄ na niektorĂ© naše lokality, no ak nám mimo našich aktivĂ­t  vyšiel ÄŤas tak nám zase nevyšlo poÄŤasie. Po lopotnej práci na natáčanĂ­ filmovej prezentácie o Plaveckej priepasti sme sa viacerĂ­ dohodli, Ĺľe na druhĂ˝ deĹ? uskutoÄŤnĂ­me návštevu jaskyne Pri krĂ­Ĺľi ktorĂş voláme aj „Devina“. DruhĂ˝ deĹ? deviateho januára, vyšiel ÄŤas i to poÄŤasie bolo na tento deĹ? obzvlášť štedrĂ© na toto roÄŤnĂ© obdobie. Teplota sa pohybovala okolo 10 stupĹ?ov Celzia, a tak sme mohli Ă­sĹĄ celkom naÄľahko. Nakoniec sme nevyrazili všetci ktorĂ­ sme sa dohodli, ale i ba ja so Stanom a Milošom. Stenly (Stano LeskovskĂ˝) mal doraziĹĄ z PlaveckĂ©ho Podhradia ku Devine okolo obeda, ÄŤo bol ÄŤas, kedy by sme pravdepodobne mohli zo Sološnice doraziĹĄ k jaskyni.

Cestou cez ÄŚertovu dolinu sme išli okolo Ä˝ubošovej jaskyne no len sme o nej prehodili zopár slov a používajĂşc jaskyniarsky slovnĂ­k pokraÄŤovali ku závrtu KrĹľla. Závrt bol „otvorenejší“ a tak nám pribudlo zopár optimistickĂ˝ch myšlienok ktorĂ© sa miešali s pocitom neopĂ­sateÄľnĂ©ho blaha blĂ­Ĺľiacemu sa k nirváne. S tĂ˝mto pocitom sme sa presĂşvali ponad jaskyĹ?ou Ĺ Ă­pková ku Devine ktorá je uĹľ nie je ÄŹaleko.


závrt Kržla

Pri Devine sme sa zastavili pri závrte oproti jaskyni kde som s bagetami nameral priestory a hÄşbku 10m :).  Po prezleÄŤenĂ­ sme do seba hodili teplĂş kávu a vyÄŤkávajĂşc na StenlĂ˝ka, ktorĂ˝ napokon ani neprišiel, prehodili ešte zopár povzbudivĂ˝ch slov a uĹľ sme aj boli v tme. SpoÄŤiatku to išlo celkom dobre, no svoju nirvánu som stratil v super Ăşzkej plazivke kde som nedokázal prešmyknúť svoj tlstĂ˝ zadok a brucho. Aj kombinĂ©zu som tam roztrhal. MĂ´j druhĂ˝ pokus bez kombinĂ©zy bol taktieĹľ neĂşspešnĂ˝ a tak som nadával na celĂ© sviatky  poÄŤas ktorĂ­ch  som pribral okolo desaĹĄ kilogramov :(. Stano išiel ako prvĂ˝, ale tieĹľ nevyšiel s celou kombinĂ©zou. Miloš mal tieĹľ problĂ©my no neboli takĂ© akĂ© som mal ja. Bol dnu i on len ja som sedel ako takĂ˝ „povrchovák“ pred jaskyĹ?ou s hlavou plnou smĂştku. Milana som urÄŤite potešil, Ĺľe som sa nepreplazil. Vraj ho naserem keÄŹ sa tam dostanem. A tak som ho nenasral!


mĂ´j bĂ´Äľ

Chalani po vydratí sa z jaskyne konštatovali o možnom postupe na tejto lokalite a o komíne, ktorý je v sprievodcovi Plaveckým krasom mylne označený ako možný postup. Na


že je táto lokalita naozaj tesná svedčia i tieto fotografie

Z tejto lokality sme prešli ku najperspektívnejšiemu závrtu v Plaveckom krase, ku Studničkám. Lokalita s veľkým masívom skôr naznačuje, že ide o prepadnutú chodbu než o závrt. V jeho okolí som bagetami nameral obrovské priestory s jazierkami ale čas ukáže či je to tak.


závrt na Studničkách

Po opláchnutĂ­ sa v studniÄŤke sme pokraÄŤovali po zelenej znaÄŤke k pukline na juhovĂ˝chodnej strane masĂ­vu Vápenná, ktorĂş som uĹľ dávnejšie spomenul ostatnĂ˝m ÄŤlenom. Stanovi sa celkom páčila a tak nie je vylúčenĂ© Ĺľe sa tu odpracuje nejedna akcia. Cestou naspäť do Sološnice cez suĹĄoviská popod masĂ­vom sme nazreli i do jaskyne rieÄŤneho typu, ktorĂş voláme Amazonka. Jej pravĂ˝ názov nik nepozná a nik nevie ÄŤi je vĂ´bec uvedená v zozname jaskĂ˝Ĺ?. TĂşto lokalitu najviac navštevujĂş trampy, ktorĂ­ tu obÄŤas bivakujĂş. JaskyĹ?a je nad Líščou jaskyĹ?ou cca 30m, ktorej charakter je puklinovĂ˝. Stano ešte zamýšľal nazrieĹĄ i sem no bolo uĹľ veÄľa hodĂ­n a tak sme prešli len okolo vchodu a zišli dole na cestu. Amazonka bola poslednou zastávkou na našej okruĹľnej ceste okolo masĂ­vu Vápenná. Akcia nám celkom vyšla a navštĂ­vili sme viacej lokalĂ­t ako sme pĂ´vodne plánovali. Prišli sme domov celkom zmorenĂ˝, ale nabudĂşce pĂ´jdeme do jaskyne Malá skala, no ešte musĂ­m zopár kĂ­l zhodiĹĄ.                                                                                                                          MarekAMAZONKA

Facebook Comments

Mohlo by vás zaujímať: