SPELEO leto 2011 1. 

Zraz sa pre tento rok konal v Plaveckom PodhradĂ­ na Kamennom Vŕšku. Okrem doplĹ?ovania energie prostrednĂ­ctvom kalĂłrii ( nechĂ˝bal tradiÄŤnĂ˝ Guláš a šóra ) a dodrĹľiavanie pitnĂ©ho reĹľimu sa zastrešil drevenĂ˝ altánok. Okrem stravovania a zábavy ( atmosfĂ©ru okrem inĂ©ho sprĂ­jemĹ?ovali gytary a bendĹľo ) boli účelom zrazu pracovnĂ© akcie:

PrvĂ˝ kontakt s pracovnĂ˝m náradĂ­m sme okĂşsili ÄŤistenĂ­ miestneho potoka. „ …rozdeliĹĄ sa na sektory, po troch osobách..“ rozumnosĹĄ mĂ´jho návrhu dezertovala po prvom metri. NáslednĂ˝ prĂ­jazd celĂ©ho „komanda“ bol produktĂ­vnejší a do obeda bol poctivĂ˝ kus vyÄŤistenĂ˝. Ani pri následnej oÄŤiste vlastnĂ˝ch tiel nás neopustil jaskyniarsky duch. 3m betĂłnová rĂşra, ktorou pretekal svieĹľi pramienok vyvolala súťaĹľivosĹĄ. ŤaĹľko na cviÄŤisku, Äľahko na bojisku si asi povedali tĂ­, ktorĂ­ na prielez spomĂ­nali ešte pár dnĂ­ vÄŹaka odreninám ( taktieĹľ jeden mobilnĂ˝ telefĂłn sa zahral na ponorku ).

Keď sa dostavil plný počet účastníkov začali sa ozajstné pracovné akcie:

*V PP1čke sa konali zameriavacé práce.

*Na povrchu PP2ky sa opravovala pracovná lanovka, ktorá následne poslúžila na deportáciu hornĂ­n, po doÄŤistenĂ­ susednej miestnosti sa plánuje vyuĹľiĹĄ buÄŹ ako prezliekáreĹ? alebo sa naskytnĂş novĂ© moĹľnosti postupu. Do Ăştrob najteplejšej jaskyne SR , prvĂ˝ krát za odmenu zostĂşpila naša „ mladá krv“ , urÄŤite ich to bude motivovaĹĄ k ďalším vĂ˝konom pre OS31.

 

* Marcel Hubek bol skontrolovaĹĄ stav sifĂłnov v Hubekovej jaskyni a vrátil sa s tĂ˝m Ĺľe podmienky sĂş pozitĂ­vne. Táto jaskyĹ?a pozná iba absolĂştne pracovnĂ© nasadenie a preto uĹľ staÄŤia 3 akcie a mal by nasledovaĹĄ postup, taktieĹľ kapacity na sedimenty zodpovedajĂş pribliĹľne 3 akciám. Peter Hubek s pomocnĂ­kmi si zobral na starosĹĄ rozširovanie chodieb, ktorĂ© sĂş teraz vÄŹaka tvaru schodov namiesto klzkĂ˝ch šmykÄľaviek pre vracajĂşcich sa umorenĂ˝ch pracovnĂ­kov priaznivejšie. TaktieĹľ situácia sa s „ bez kyslĂ­kovĂ˝mi mestami“ zlepšila, aj keÄŹ hlavnĂş Ăşlohu hraje psychika / podÄľa mĂ´jho názoru/.

-Posledná noc patrila našim zakladajúcim členom pre zásadný prínos a rozvoj speleológie v našich končinách.

Facebook Comments

Mohlo by vás zaujímať: