Od roku 1975 sa členovia OS Plavecké podhradie postupne pokúšali preniknúť do nových priestorov. S veľkou drinou vyčistili priepasťovitý vchod, no viac sa im nedarilo…Za pomoci speleo klubu Bratislava (a kohože iného, veď je to hnací motor niektorých našich členov), sa vyťažilo nespočetné množstvo sutín, vybudovali sa dve lanovky a navláčilo sa množstvo lešenárskych rúr, ktoré sa pospájali do impozantnej konštrukcie.

Dňa 13.7.2002 sa konečne podarilo dostať do nových priestorov, ktoré predčili svojimi rozmermi a hlavne výzdobou naše očakávania. Studňa sa jednostranne lievikovito zväčšuje. Dno vypĺňa kužel sutiny cca 10m vysoký. Obrovský dóm prechádza v priamom smere do menšieho dómu, v ktorého ľavej časti je jazero 10x7m. Na mieste, kde noha jaskyniara po zlanení dopadne na zem, pokračuje podlhovastý dóm cca 50m dlhý a od 5-15m široký. Celý priestor je posiaty prevážne palicovými stalakmitami, z ktorých jeden je 4m vysoký a zostáva mu cca 30-40cm aby sa stal stalagnátom. Strop má bohatú brčkovú výzdobu.

Do jaskyne sa bez speleoalpinistickej výstroje nedá vojsť. Jaskyňa je veľmi zaujímavá a najkrajšia v okolí.

 


doplnené 1/2016

rez pp2 mapa pp2

Plavecká priepasť bola v rokoch 2014-2015 zastabilizovaná.  Jaskyňa bola vystrojená rebríkmi aby sa tu mohli uskutočniť i náročnejšie prieskumné akcie ako napríklad potapačský prieskum jazera. Tento sa v dvoch akciách uskutočnil v auguste 2015. Potápaním bilo zistené, že jaskyňa v jazere ďalej pokračuje, no pohyb potápača znemožňuje bahno, ktoré znižuje viditeľnosť na nulu a zanáša automatiku. Potápačovi sa podarilo dostať do hĺbky cca 8m, no pre zanesenú automatiku musel pokračovanie v ponore narýchlo ukončiť.

Facebook Comments

Mohlo by vás zaujímať: