Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ob003900/www_root/speleo/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Navsteva – Jaskyniari Plavecké Podhradie

Category: Navsteva

Majdan 2012

AugustovĂ˝ zraz speleoklubu Trnava na Majdane priniesol okrem pracovnĂ©ho nasadenia novĂ˝ch absolventov speleo školy i niekoÄľko nezabudnuteÄľnĂ˝ch okamihov. To ÄŤo sa dialo pri ohnisku zostava uzavretĂ© uĹľ len pre to, Ĺľe sa situácie nedajĂş v krátkosti opĂ­saĹĄ. ZainteresovanĂ­ mi urÄŤite dajĂş za pravdu :). ÄŚo však mĂ´Ĺľem spomenúť je chvĂ­Äľa sklamania ktorej predchádzal nárast sĂ­l…


51.JTĹ pania dolina

JT sa tentokrát konal v peknom prostredĂ­ s bohatou banskou histĂłriou Ĺ panej doline. PrvĂ˝ deĹ? sme si vybrali návštevu PonickĂ©ho krasu. Ako prvá bola návšteva Ponickej jaskyne kde bol posunutĂ˝ váhovĂ˝ limit z 99kg na 102kg 🙂…


Belianske Tatry (31.8. – 5.8.2009)

Predstava obrovskĂ˝ch jaskynnĂ˝ch systĂ©mov v Belianskych Tatrách sa rozplynula keÄŹ nám Ťapák predstavil Sedliakovu dieru. JaskyĹ?a sa nachádza na Novom vrchu v nadmorskej výške cca 1450m n/m a má niekoÄľko vchodov s ktorĂ˝ch som vyskúšal i ten najmenší. Prekopával som sa za Ťapákom, ktorĂ˝ takĂ©to diery zvláda bez menších problĂ©mov. DosĹĄ ma to vysililo. Chalani…


Navšteva v Zakopanom

Peter Magdolen vybavil návštevu našich kolegov v PoÄľsku (ÄŤo Ĺľe uĹľ Peter všetko nevybavĂ­) na 27. jĂşna 2008.Plán bol jasnĂ˝. Ideme na návštevu, oddĂ˝chnuĹĄ si, porekreovaĹĄ sa. PrvĂ˝ deĹ? sme si naplánovali pohodovo, na celĂ˝ deĹ? s návštevou VaĹľeckej jaskyne.Po prekroÄŤenĂ­ hranĂ­c sme niÄŤ mimoriadne nezaznamenali, vzduch dĂ˝chajĂş ten istĂ˝ a poÄŤasie bolo tieĹľ rovnakĂ©…JedinĂ©…


Wales

Leto jaskyniara sa spája s domácimi i zahraniÄŤnĂ˝mi exkurziami a expedĂ­ciami. Naša skupina Speleo Bratislava spolu s OS SSS PlaveckĂ© Podhradie uskutoÄŤnila toto leto akciu do jaskĂ˝Ĺ? juĹľnĂ©ho Walesu. Akcia bola skĂ´r študijnĂ˝m pobytom. Nemali sme Ĺľiadne objaviteÄľskĂ© ambĂ­cie. Do VeÄľkej Británie sme sa dopravili letecky. VĂ˝hodnĂ© lacnĂ© letenky sme zĂ­skali v spoloÄŤnosti Sky Europe….


BobaÄŤka

31.8.2007 cestou na 48.JT v štvorÄŤlennom zastĂşpenĂ­ našej skupiny (Ä˝uboš, Jurko, Miloš, Marek), sme navštĂ­vili jednu z najkrajších jaskĂ˝Ĺ? Muránskej planiny – BobaÄŤku…


48.JT

Na 48. JT sme dorazili neskoršie ako sme predpokladali.  ZdrĹľali sme sa v BobaÄŤke a neodboÄŤili sme v Turni nad Bodvou…VeÄľmi dobre boli zorganizovanĂ© exkurzie, ktorĂ˝ch bolo toÄľko, Ĺľe sa všetky nedali stihnúť. Toalety boli na super Ăşrovni. JedinĂ© ÄŤo nám tam chĂ˝balo bolo ohnisko. Ĺ˝iaÄľ futbalovĂ© ihrisko a oheĹ? akosi nejdĂş k sebe. Organizátori…


Majdan-Jágerka

SPELEOKLUB TRNAVA a O.S. DOLNÉ OREĹ ANY Vás pozĂ˝vajĂş na II. Jaskyniarsky vĂ­kend, ktorĂ˝ sa uskutoÄŤnĂ­ v dĹ?och 20-22.7.2007na lĂşke Majdán – Jágerka. Program: Piatok 20.7.2007 – 15:00 prĂ­chod účastnĂ­kov Sobota 21.7.2007 – PracovnĂ© akcie: Ponor – MesaÄŤná HusĂ­ stok 1 LaÄŤniakove špáry PriepasĹĄ V1 NedeÄľa 22.7.2007   TrstĂ­nska vodná p. – exkurzia Havranická j. –  exkurzia Radi…


Košarisko 2005

PRIEBEH AKCIE : – 14.10. – 15.10. prĂ­chod – 14.10. – HÄľadáme speleo Bratislava. MapujĂş v jaskyni VeÄľkĂ© prepadlĂ©-1 /novĂ˝ch cca 50m/ a tak my sedĂ­me u Macha. – 15.10. – Rozdelenie sa na tri skupiny: ZbojnĂ­cka j., Ananásová j. a VeÄľkĂ© prepadlĂ© 1 ..neurobili sme nikde závratnĂ© objavy, no pomohli sme ako sa dalo……


Orešanská sonda

04.09.2005 Speleo klub Trnava („BĂ­lĂ˝ andelĂ©“) nás prizval na pomoc k Orešanskej sonde. KeÄŹĹľe sa naša spolupráca zaÄŤala dávnejšie a speleo klub Trnava sme uĹľ hostili na Ofrflanom, nemohli sme pozvanie odmietnuĹĄ.  Samozrejme, na domácom ihrisku sa kope lepšie, no netreba zabĂşdaĹĄ i na inĂ© ihriská spriatelenĂ˝ch klubov. Vybrali sme dobrĂ© muĹľstvo. V Ăştoku Stano…