Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ob003900/www_root/speleo/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
O nás – Jaskyniari Plavecké Podhradie

O nás

Činnosť plaveckých jaskyniarov od roku 1998

1998-2003

Osadenie skruží v j. Pohanská
vybudovanie uzáveru na j.Pohanská
vybudovanie uzáveru na j. Tmavá skala
oprava studničky a vybudovanie prístrešku na Amonovej lúke
spolupráca pri akciách v Borinskom krase
objav Lipárovej j.
oprava uzáveru v Plaveckej j.
usporiadanie dňa otvorených dverí v Plaveckej j.
usporiadanie dňa otvorených dverí v Haviarni
stretnutie malokarpatských jaskyniarov na Amonovej lúke

Objav Hačovej j. 2.4.2001..(550m, -73m)
účasť na speleomítingu vo Svite
Získanie prvej ceny za prednášku
Prvá cena za panelovú prezentáciu

Člen skupiny sa zúčastnil expedície Velebit 2001 s objavom najväčšej vertikálnej priepasti na svete
usporiadanie stretnutia malokarpatských jaskyniarov
deň otvorených dverí v Plaveckej j. a v Haviarni
spolupráca s bratislavskými jaskyniarmi pri prieskume v Borinskom krase
sondovacie práce v j. Tmavá skala spojené s prekopaním 10m chodby v ktorej boli objavené pozstatky jaskynnej fauny

Oprava uzáveru na j. Pohanská
účasť na speleomítingu vo Svite – prvá cena za panelovú dokumentáciu
objav Húbekovej j.
objav Plaveckej priepasti 13.7.2002 s unikátnou výzdobou a podzemným jazerom
usporiadanie celoslovenského jaskyniarskeho týždňa na Amonovej lúke s účasťou do 150 členov SSS a moravských jaskyniarov
zameranie a potápanie v plaveckej priepasti za účasti speleo Bratislava a UK Bratislava
zorganizovanie dňa otvorených dverí v Plaveckej j. a v Haviarni
Spoluúčasť na objave Verných v Belianských Tatrách v spolupráci Speleo Bratislava
účasť nášho člena na záchrannej akcií v Maďarsku a Akteleckom krase v Rákoczyho jaskyni, za čo bol odmenený pamätnou knihou

Účasť na speleomítingu vo svite – získanie prvej ceny za panelovú prezentáciu novoobjavenej j. a premietanie videofilmu spojenú s prednáškou p. Kovárika
– získanie striebornej medaile SSS za 30 ročnú činnosť OS-31 Plavecké Podhradie
organizovanie brigády na očistení Plaveckého hradu
sondovacie a výkopové práce v Muflonej priepasti v Mokrej doline
výkopové práce v občasnej vyvieračke pod Tmavou skalou
účasť na JT SSS v Strážovských vrchoch „Čičmany“
usporiadanie stretnutia malokarpatských jaskyniarov na Amone
vybudovanie sondy na mastných fľakoch v Bukovej s dosiahnutou hĺbkou 10,5m
práce na závale v Haviarni s nejasným výsledkom
sondovacie práce v Suchej doline, osadenie odvodňovacieho potrubia
práce na Líščej priepasti s možnosťou prepojenia na Roštúnsku priepasť
zorganizovanie dňa otvorených dverí v Plaveckej j. a v Haviarni
úpravy chodníkov v Plaveckej jaskyni
oprava uzáveru v j. Tmavá skala
montáž rebríkov v Hačovej j.
spoluúčasť pri mapovaní a novoobjavovaní j, Verných v Belianských Tatrách
účasť člena OS-31 na prieskume koncových sifónov v Ardovskej j. v Slovenskom krase
účasť člena na prieskumných akciách v Muránskom krase

Počas obdobia piatich rokov sa uskutočnili pravidelné schôdze skupiny, na ktorých boli odsúhlasené plánovacie akcie a vyhodnotená činnosť za uplynulé obdobie. Skupina sa počas tohto obdobia venovala publikačnej, ochranárskej, prieskumnej a osvetovej činnosti, spojenou so speleologickou činnosťou v Plaveckom krase. Za uplynulé obdobie boli prijatý nový členovia, ktorí omladili naše rady. Dúfame, že budú ďalej pokračovať v našom úspešnom napredovaní.

….

..ďakujeme aj všetkým ľuďom, ktorí s nami sympatizujú a pomáhajú nám v našej neľahkej práci. Všetkým vám patrí poďakovanie.