Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/ob003900/www_root/speleo/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Jaskyniari Plavecké Podhradie – Stránka 2

DOD Plavecka jaskyna

Jaskyniari PlaveckĂ© Podhradie vás pozyvajĂş na deĹ? otvorenych dverĂ­ v Plaveckej jaskyni, ktorĂ˝ sa uskutoÄŤnĂ­ 30.12.2012 Facebook Comments…


jaskyňa Pri kríži

Jaskyňa Pri kríži je lahôdka pre jaskyniarov, no niekto by ju nazval ako jaskyniarske wasabi. Puklinový charakter plaziviek, na niektorých miestach poznačený vodnou eróziou, je nezabudnuteľný pre svoj priam šokujúci priebeh. V roku 1986 sa OS Bratislava pokúsila čiastočne zamerať lokalitu. V súčasnosti má jaskyňa 114m s deniveláciou -24m.. V blízkom okolí jaskyne sa nachádza…


Mariánska čelaď

Mariánska ÄŤeÄľaÄŹ /prvĂ© kroky/ Po sološnickej krypte a kuchynskĂ˝ch katakombách prechádzame na vážnu vĂ˝pravu. Od Igora H. som dostal email s námetom na prieskum podzemnĂ˝ch chodieb MáriaÄŤaládu. Kamarát internet mi hneÄŹ všetko dopodrobna opĂ­sal. „Vyguglil“ som veÄľmi zaujĂ­mavĂ© ÄŤlánky, fotografie a zopár videĂ­. Na stránke VeÄľkĂ˝ch Loviec, obce ku ktorej MariaÄŤalád katastrálne patrĂ­, majĂş niekoÄľko…


Majdan 2012

AugustovĂ˝ zraz speleoklubu Trnava na Majdane priniesol okrem pracovnĂ©ho nasadenia novĂ˝ch absolventov speleo školy i niekoÄľko nezabudnuteÄľnĂ˝ch okamihov. To ÄŤo sa dialo pri ohnisku zostava uzavretĂ© uĹľ len pre to, Ĺľe sa situácie nedajĂş v krátkosti opĂ­saĹĄ. ZainteresovanĂ­ mi urÄŤite dajĂş za pravdu :). ÄŚo však mĂ´Ĺľem spomenúť je chvĂ­Äľa sklamania ktorej predchádzal nárast sĂ­l…


Po stopach kuchynskych katakomb

Po stopách kuchynskĂ˝ch katakomb Na jeseĹ? minulĂ©ho roka, pri prieskumoch kuchynsko-orešanskĂ©ho krasu, sa ku mne dostala informácia o tajomnĂ˝ch kuchynskĂ˝ch katakombách. Tieto zabudnutĂ© chodby by sa mali nachádzaĹĄ v okolĂ­ tunajšieho kostola. Ä˝uboš, ktorĂ˝ sa do obce KuchyĹ?a prisĹĄahoval, o katakombách rozpráva so silnĂ˝m zapálenĂ­m. KeÄŹĹľe ide o podzemnĂ© priestory, ktorĂ© sĂş nám jaskyniarom blĂ­zke,…


Speleo Trnava

Jaskyniari bojujĂş o peniaze na MalĂ© Karpaty, pomĂ´Ĺľte im vyhraĹĄ TRNAVA/SMOLENICE – Jaskyniari zo Speleoklubu Trnava sa nevzdávajĂş a opäť bojujĂş o peniaze na dobudovanie náuÄŤnĂ©ho chodnĂ­ka SmolenickĂ˝ kras.Jaskyniari bojujĂş o peniaze na MalĂ© Karpaty, pomĂ´Ĺľte im vyhraĹĄ Facebook Comments…


DOD 2012

Jaskyniari PlaveckĂ© Podhradie vás pozĂ˝vajĂş na deĹ? otvorenĂ˝ch dverĂ­ v jaskyni HaviareĹ?, ktorĂ˝ sa uskutoÄŤnĂ­ 8.5.2012 Otvorenie jaskyne je naplánovanĂ© na 9 hodinu. Verejnosti bude dostupna celá jaskyĹ?a. Do spodnejších i vrchnĂ˝ch ÄŤastĂ­ doporuÄŤujeme priniesĹĄ veci na prezleÄŤenie. Svetlo doporuÄŤujeme „ÄŤelovku“. UkonÄŤenie akcie je bude okolo 15h. SrdeÄŤne všetkĂ˝ch pozĂ˝vame Facebook Comments…


speleo leto 2011 1.

SPELEO leto 2011 1.  Zraz sa pre tento rok konal v Plaveckom PodhradĂ­ na Kamennom Vŕšku. Okrem doplĹ?ovania energie prostrednĂ­ctvom kalĂłrii ( nechĂ˝bal tradiÄŤnĂ˝ Guláš a šóra ) a dodrĹľiavanie pitnĂ©ho reĹľimu sa zastrešil drevenĂ˝ altánok. Okrem stravovania a zábavy ( atmosfĂ©ru okrem inĂ©ho sprĂ­jemĹ?ovali gytary a bendĹľo ) boli účelom zrazu pracovnĂ© akcie: Facebook Comments…


DOD HaviareĹ? 2011

Jaskyniari PlaveckĂ© Podhradie vás pozĂ˝vajĂş na deĹ? otvorenĂ˝ch dverĂ­ v jaskyni HaviareĹ?, ktorĂ˝ sa uskutoÄŤnĂ­ 8.5.2011Otvorenie jaskyne je naplánovanĂ© na 9 hodinu. Verejnosti bude dostupna celá jaskyĹ?a. Do spodnejších i vrchnĂ˝ch ÄŤastĂ­ doporuÄŤujeme priniesĹĄ veci na prezleÄŤenie. Svetlo doporuÄŤujeme „ÄŤelovku“. UkonÄŤenie akcie je bude okolo 15h. SrdeÄŤne všetkĂ˝ch pozĂ˝vame Facebook Comments…


Nové postupy

Dlhšiu dobu sa na našej stránke niÄŤ neobjavilo. Nie Ĺľe by sa niÄŤ nedialo, práve naopak. Január a február bol plnĂ˝ oÄŤakávanĂ­ ÄŤo prinesie intenzĂ­vna práca v PP1. Napokon sa nám podarilo prepojiĹĄ spodnĂş ÄŤasĹĄ jaskyne s „novĂ˝mi“ priestormi, urĂ˝chliĹĄ a zjednodušiĹĄ tak presun vyĹĄaĹľenĂ©ho materiálu na povrch. JaskyĹ?a PP1 zmenila svoj vzhÄľad hneÄŹ vo…